บุคลากรฝ่าย

ดร. สมร  ปาโท

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิบูลย์   สุภาก่าย

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุนิตดา  กล่อมแสง

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

    

นางอิ่มทอง  ปัญญา

หัวหน้างานสารสนเทศ

นางสุนันท์  แสดขุนทด

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

นางสาวเพชรชรี  รักษาศรี

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

 

นายศิริชัย  สงวนสิทธิอนันต์

   หัวหน้างานประกันคุณภาพ

       

  ณิชต์ชกาญจน์ อุทุมสกุลรัตน์

          งานทะเบียนวัดผล

นายณัฐวัชร  โตสัจจะ

           งานโครงการพิเศษ

         

น.ส. ธิฐิกาญจน์  มุ่งเบียดกลาง

           งานประกันคุณภาพ

      

นายระพีภัทร  เอี่ยมมิ

งานทะเบียนวัดผล

       

      นายขุนทอง  คล้ายทอง

งานโครงการพิเศษ

 

    นางสาวสังวาล  ห่วงช้าง

              งานสำนักงาน

       

นางสาวเบณจพร  รสฉ่ำ

งานสำนักงาน

นางสาวพิมพ์ชนก  กลิ่นสุทโธ

งานแนะแนว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s